ตอนที่ 2 เริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Server (CentOS 8) แบบ Step-by-Step