หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีต่อระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตของท่าน รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการละเมิดความปลอดภัย ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้ง pfSense Firewall ที่อาจารย์ผู้สอนจะอธิบายวิธีการติดตั้ง และวิธีการจัดตั้งค่าคอนฟิกแบบ Step-by-Step

คุณลูกค้าสามารถคลิกดูรายละเอียด ราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
ทำการลงทะเบียน และ ชำระเงินผ่าน Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
>> https://itcert2005-online/promotion

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร  ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 การติดตั้ง และจัดตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ pfSense Firewall
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การจัดตั้งค่า pfSense Firewall ในส่วนของการใช้งาน LAN, WAN และ Internet
Available in days
days after you enroll
  การจัดตั้งค่า pfSense Firewall ในการ Block Website
Available in days
days after you enroll
  เขียนกฎเข้าสู่ pfSense Firewall ในการอนุญาติ หรือ ปิด ไม่ให้ใช้งาน
Available in days
days after you enroll
  การติดตั้ง pfSense Firewall เพื่อใช้ Multi WAN Link
Available in days
days after you enroll
  การทำ WAN Load Balance และ Failover บน pfSense Firewall
Available in days
days after you enroll
คุณลูกค้าสามารถคลิกดูรายละเอียด ราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
ทำการลงทะเบียน และ ชำระเงินผ่าน Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
>> https://itcert2005-online/promotion