การจัดตั้ง Logs Server มีความสำคัญมากในปัจจุบัน นอกเหนือจากเหตุเรื่องของการบังคับใช้ ตาม พ.ร.บ. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีอีกหลายๆ เหตุผลที่หน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ ไม่ควรมองข้ามเรื่องของการจัดตั้ง Logs Server ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ของบุคลากรภายในองค์กร หรือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในยามที่ระบบมีปัญหา เพื่อให้เกิดการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น

สำหรับเนื้อหา หลักสูตร Linux Centralized Logs ได้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจระบบการจัดเก็บ Logs จากตัว Services ต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ Tools ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ Logs File เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux มาบ้างแล้ว

ผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้าน System Admin โดยใช้เซิร์ฟเว่อร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบรับใบประกาศ RHCSA & RHCE


คุณลูกค้าสามารถคลิกดูรายละเอียด ราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
ทำการลงทะเบียน และ ชำระเงินผ่าน Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
>> https://itcert2005-online/promotion

This course is closed for enrollment.

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร


  ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 เริ่มต้นทำความเข้าใจการจัดการ Logs File และ รูปแบบของ Syslog
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การจัดเตรียมเครื่องเพื่อจัดทำระบบ Logs Server
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 การใช้งานคำสั่งเพื่อส่ง Logs และ การปรับแต่งระบบ Logs Server
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 การปรับแต่งระบบ Logs เพื่อให้สามารถส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลได้
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 การติดตั้ง Software เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ Logs
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 แนะนำการจัดการ Logs ในรูปแบบใหม่โดยใช้ ELK
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 การจัดตั้ง CentOS 8 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ELK
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 ตัวอย่าง Project การจัดตั้ง Logs Server และ การทดสอบการทำงานจาก Logs File
Available in days
days after you enroll
คุณลูกค้าสามารถคลิกดูรายละเอียด ราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
ทำการลงทะเบียน และ ชำระเงินผ่าน Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
>> https://itcert2005-online/promotion