หลักสูตรอบรมหัวข้อ Advanced Routing โปรโตคอล OSPF, BGP & MPLS นี้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Routing Protocol ขั้นสูง บนระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอล OSPF, BGP & MPLS ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง องค์กรขนาดใหญ่, สถาบันการศึกษา, ระดับ Service Provider (ISP) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถจัดการนโยบายเกี่ยวกับด้าน Routing ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานความรู้สำหรับการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA, CCNP และ CCIE สาย Service Provider ได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Administrator)

วิศวกรติดตั้งระบบเครือข่าย (Network Engineer)

Network Planner และ Network Operator

ผู้สนใจระบบการทำงาน Advanced Routing โปรโตคอล OSPF, BGP & MPLS

ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวสอบ CCNA, CCNP และ CCIE สายงาน Service Provider

คุณลูกค้าสามารถคลิกดูรายละเอียด ราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
ทำการลงทะเบียน และ ชำระเงินผ่าน Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
>> https://itcert2005-online/promotionรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร


  ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 หลักการทำงาน และการจัดตั้ง Open Shortest Path First (OSPF) Routing
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 หลักการทำงาน และการจัดตั้ง Boarder Gateway Protocol (BGP) Routing
Available in days
days after you enroll

Mr. Yotin Preechasuk

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Cisco Certified Design Associate (CCDA)
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP) 
 • Cisco Certified Design Professional (CCDP)
 • Microsoft Certified Professional (MCP)
 • MCSA + Security on Windows Server 2003
 • MCSE + Security on Windows Server 2003
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
 • MCITP : Server Administrator on Windows Server 2008
 • MCITP : Enterprise Administrator on Windows Server 2008
 • MCSA : Solution Associate Windows Server 2012
 • MCSE : Solution Expert Windows Server 2012

WORKING EXPERIENCES

 • System Engineer , Network Engineer and Technical Consultant
 • July 2003 - Present
 • Managing Director & Chief Executive Officer (CEO) of ITC Training Center Co.,Ltd. 

EDUCATIONAL BACKGROUND

 • Bachelor Degree Telecommunication Engineering
 • May 2003, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

TRAINING HISTORY

 • Basic Telecom for Engineer
 • Linux Server & Linux Client 
 • Basic Cabling System 
 • Design and Analysis Cabling System 
 • New Telephone Structure Cabling 
 • Network Installation & Troubleshooting For Professional 
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Implement Microsoft Windows 2003 Server and Windows XP Client
 • Implement Microsoft Windows 2003 Server Active Directory Services 
 • Implement Microsoft Windows 2003 Server Networking and High Availability 
 • Implement Microsoft Windows 2003 Security 
 • Installing , Configuring and Administering Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 & 2006 
 • Implementing and Managing Microsoft Windows Server 2003 R2 Network Infrastructure
 • Windows Server 2008 Active Directory Installing and Configuring
 • Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring
 • Implementing and Managing Microsoft Windows Server 2012 Network Infrastructure Solution
 • Windows Server 2012 Active Directory Installing and Configuring Solution
 • Windows Server 2012 Network Infrastructure Configuring Solution

COMPUTER SKILLS

 • TCP/IP Protocol , Routing & Switching , Firewall , Wireless , Network Monitoring , Hardware , Cable Cabling System
 • Windows Server 2003 , 2003 R2 , 2008 , 2008 R2 , Active Directory , Group Policy , Terminal Server , Proxy Server , RADIUS Server , Certificate Server , NAT , VPN , Network Load Balancing , Clustering , Virtualization
คุณลูกค้าสามารถคลิกดูรายละเอียด ราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ
ทำการลงทะเบียน และ ชำระเงินผ่าน Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
>> https://itcert2005-online/promotion